روز دانشجو را به تمام دانشجویان

عزیز تبریک می گوییم


و امیدوارم همیشه دانشجو بمانید

کمال

+ نوشته شده در شنبه 1387/09/16ساعت توسط کمال |