در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۵/۱۹ساعت توسط کمال |