جملات کوتاه زیبا

جملات کوتاه زیبا + داستانک

در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

نوشته شده در دوشنبه 1388/05/19ساعت توسط کمال| |

Design By : Night Melody