در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 1388/05/19ساعت توسط کمال |